Vad är Initieringar?

Man kan likna det vid ett lås som samtidigt är en begränsad öppning. Lättast att beskriva det (se bilden nedan) är att du är multidimensionell och detta innebär att du har en massa strängar som skall vibrera fritt.
En initiering är som ett lås eller en klämma som sitter på en av dessa strängar. Initieringen låter en viss sträng vibrera starkare samtidigt som den blockerar de andra. Exemplen på bilden: A är en initiering från en healingform och B är en annan initiering för en annan terapiform. När detta lås sitter på strängen kommer denna sträng att vara mer spänd, alltså vibrera starkare i kroppen. Med detta kommer du att vara uppkopplad till denna frekvens hela tiden och vissa av dina strängar kommer inte att vibrera alls. Man kan även beskriva det som att det är en radiofrekvens du ständigt är uppkopplad till. Genom att andra strängar i dig vibrerar mindre eller inte alls har du inte tillgång till din fulla potential

Om jag tex har en Reiki initiering, är det då en eller flera initieringar man tar bort?
Om du har en initiering, i tex Reki, är det flera initieringar som sitter på olika ställen i kroppen.

Är det någon skillnad om jag har flera olika initieringar?
Ja , om du t ex har Reiki initiering och sedan börjar utöva en annan healingform så är det två helt olika frekvenser och detta kan i värsta fall vålla skada i kroppen.

Kan jag ta bort initieringar själv?
Nej, min erfarenhet säger att initieringar har så stark styrning på dig att det är svårt att själv lokalisera dem i kroppen.

Hur kan jag få initieringar?
Du kan medvetet välja det via en healingform, där det uttalas att du får en initiering, eller så kan du få det omedvetet via en behandling av en healer. Alla initieringar denna healer har kan du få. Du kan även få det via kanalisering , föredrag och även via böcker.

Hur går en behandling till?
Jag skannar din kropp klärvoajant. Kroppen talar om vilka initieringar du har, jag går igenom kroppen tills den inte visar fler initieringar, sedan går jag efter listan jag har fått fram via skanningen och tar bort initiering efter initiering. Det är vanligt att klienten känner sig glad och uppåt efteråt, det är också vanligt att klienten känner sig trött efter en borttagning.

Vad ger det mig att ta bort initieringar?
Du får tillgång till ditt egna fria flöde; dina egna gåvor. Det vill säga, du förlorar inget som redan är väckt i dig, tvärtom. Du kommer att känna dig mer förankrad i din kropp.

Några ord vad jag uppfattat under borttagningen
Jag tycker det är lika fascinerande varje gång hur jag alltid uppfattar klienten bli mycket större innan initieringarna är borta. För varje initieringsform som tas bort uppfattar jag det som klienten krymper mer och mer. Klienten känner vanligtvis bit för bit när den trillar ner i kroppen. Vanliga kommentarer är ,” jag känner mina fötter“, “jag känner mina kläder på min kropp“, “jag är helt tung i kroppen.” För många är det en sådan lycka att känna tyngden i sin kropp. Det kan också bli jobbigt för klienten när den tagit bort initieringarna då närvaron i kroppen gör att han eller hon kommer i kontakt med sina känslor.

Borttagning av Initieringar - Bild 1
Omslutande Djupgående Terapi - Bild