Hinnor & Masker.

Behandlingen börjar med att Terapeuten skannar klientens kropp uppifrån och ner och belyser de pålagda tankarna.
De pålagda tankar är det som har blivit hinnor och maskerna i kroppen.
Hinnor kan ligga i eller utanpå kroppen.
Hinnorna ligger ofta i flera lager och vi får dem via andras eller våra egna föreställningar det vill säga pålagda tankar.
Hinnorna hindrar oss till att vara det vi är och kan ibland hindra oss rejält i vårt liv.
Hinnorna kan göra att vi känner oss instängda och det är det vi i och för sig blir.
Hinnorna gör att vi upplever oss instängda och avstängda.
Vi är avstängda från känslorna som finns under hinnan.
Maskerna ligger som en föreställd tanke i ditt ansikte
Du kan t.ex ha en bild av din mamma sålunda en mamma mask denna har du eller någon annans tanke skapat.
Vi lägger masker på varandra t.ex när vi har en föreställning om hur en person skall vara, detta blir en pålagd tanke som denna person börjar efterfölja.
Masker är som pålagda tankebilder.
Vanligt vid relationer är att vi gör masken till vad vi vill att vår partner skall vara.
Det kan bli mask av föredettingar mammor och pappor m.m.
Klienten upplever vanligtvis en stark frihetskänsla i kroppen efter bortagningen.

Omslutande Djupgående Terapi - Bild

Eva Wahlström & Själens Blomma.

Allt på sidan är copyright.