Djupgående Coachning
Terapeuten (jag) går djupare i samtal och belysning av deljag, mönster, roller och känsloutspel.
Terapeuten(jag) lyssnar också till vad klienten säger men framför allt lyssnar jag till vad klientens kropp vibrerar, då det som är förbjudet eller förträngt alltid vibrerar i kroppen.

När terapeuten (jag) lyssnar till vibrationerna i min klients kropp får jag ord eller bilder som gör att jag kan ställa ytterligare frågor, därigenom belyses livslögner och mönsterbeteende vilket gör att  klienten kan se varför den bär detta mönster
Genom denna belysning  kan terapeuten  kommer till roten av problemet och ett djupare genomgående helande kan då ske för klienten.

Djupgående Coach - Bild

Hur går Djupgående Coach till?
Du börjar berätta för mig vad du vill ha hjälp med, redan här lyssnar jag på vad du säger men jag har också hela tiden kommunikation med din kropp .Din kropp berättar för mig det du själv inte är i kontakt med. Jag kan då och då stanna dig och bara fråga när du nu berättar detta så kommer tex en ledsenhet ifrån din kropp, vad är det du känner? Vad är det som gör dig ledsen när du nu berättar detta. Detta gör att du som klient blir medveten om känslan som finns kopplad. Ibland kan jag bara stanna upp dig och belysa det jag ser din kropp berättar, detta kan vara en bild jag rita och förklarar en situation , det kan vara som du som klient beter dig eller upplever dig, detta brukar ge ett starkt igen kännande hos klienten. Den ser på situationen på ett nytt sätt och kan därför bryta i gamla mönster beten. Det effektivaste för att jobba igenom klientens lager är att klienten kommer en gång i veckan i terapi. För varje behandling så in finner sig ett lugn och ett djupt helande. Jag har flertal klienter som upplever sig komma mycket djupare och nå till roten än de har gjort i flera år i vanlig psykoterapi. Bland dessa klienter finns också utbildade legitimerade pyskologer.
Här är Emma Jonssons egna ord av Djupgående Coach.
Att möta Eva och gå i coachande samtal hos henne var som att bli mött och sedd på ett helt nytt sätt..Som att först sitta bakom en skärm och tro att en inte syns och så ser hon rakt igenom skärmen. På ett tryggt sätt.

De coachande samtalen hjälpte mig att se att händelser i mitt förflutna fortfarande påverkade mig. När jag såg det ,kunde jag med Evas hjälp ta ett steg och skapa distans och separera då från nu. Och ta mig ur de mönster som jag gång på gång körde fast i.

Det hjälpte mig också att se sidor hos mig själv och förstå var de kom i från och att välja vilka jag ville behålla och vilka som bäst-före-datumet hade passerat på.

Kanske har samtalen med Eva gjort att min flygrädsla flugit sin kos,det ska jag ta reda på när jag blir 40,senare i år.