Graviditets regression

En resa från befruktningen till födseln. De tankar och ord som formats under nio månader kommer upp till ytan. När dessa bearbetas kan du hitta mer och bryta roller och mönster.

Hur kom behandlingen till?
Den kom till genom ett forskningsprojekt under ett år, stött av HiK. Jag var projektledare och det resulterade i en bok på 180 sidor.

Kan g. reg hjälpa mig bearbetningsmässigt?
Jag såg i samband med Multidimensionell Psykologi att med bearbetning och graviditets regression så gick det att komma ännu djupare i sin bearbetning.
Jag upptäckte att det gick att nå mönster och ord som vi bär med oss som vuxna, men som egentligen är kontentan av mammans ord och tankar från vårt egna fosterstadium. Dessa ord, tankar och mönster som vi legat i under graviditeten tar vi med oss i livet. Det är på så vis väldigt vanligt att vi börjar att upprepa mammans mönster. Genom att se och ta upp ord och tankar som var vår mammas under graviditeten, så kan vi skilja oss från dessa. Detta gör att du kan ha lättare att släppa mönsterbindningar som inte är dina.
Ja- vi har möjlighet att välja nytt. Dessa mönster, ord och tankar är oftast väldigt svåra att se, för vi tror att de är våra egna, och på så sätt tror vi att det är våra egna val vi gör. Det är luringen med det hela.


Kan det ha en inverkan vid funktionshindrande sjukdomar ?

Jag har sett vid funktionshindrande sjukdomar så som damp och autism, att det har varit vanligt förekommande att mamman bär på en skuld.
Det andra förekommande vid sådana sjukdomar är  kosmiska grupper som har varit inne och stört under graviditeten. Då har det varit vanligt att fostret har varit uppkopplat till denna grupps vibration. Det jag har sett är att då har barnet haft det svårt att anpassa sig till våran värd.

Jag har sett att den metod jag utarbetat och har i min graviditets regression, har gett en ny starkare kontakt med mamman och barnet. Detta utlöser väldigt ofta att mamman ser att hon bär ingen skuld till barnets funktionshinder.

Hur sker behandlingen?
Den sker på distans eller hos  “själens blomma“
Den tar ca 2 timmar. Du kan välja att möta när du låg i din mammas mage eller när du själv var gravid. Båda är lika djupa och starka, båda ger  ett helande för dig. Jag tar med dig till befruktnings ögonblicket, här kan det komma upp ord och tankar från mamman eller pappan. Det första stadiet följer jag dag för dag. När jag sedan ser att ägget kapslat in sig följer jag det månad för månad.

Vad kan det ge mig som klient?
Det kan ge dig en berikning av ditt liv, en befrielse som jag inte själv viste var möjlig tidigare. Du kommer att komma mer i kontakt med dig själv och vem du är.

 

 

sjalensb

 

 

Eva Wahlström & Själens Blomma.

Allt på sidan är copyright.