Jag är diplomerad av SSEAH Svenska skolan för Etisk och Analytisk Hypnoterapi
Denna utbildning borgar för ett professionellt och etiskt användande av hypnos i samband med psykoanalys vid behandlingar av nervösa besvär och emotionella problem. SSEAH terapeuter är speciellt utbildade i psykoterapi, psykoanalys och hypnos. De är bundna av etisk kodex av högsta valör och har genomgått egen hypoanalys.
Vad är Hypoanalys?
Hypnoterapi är samma sak som psykoterapi, med skillnad att det sker under hypnos och att du mjukare och med ett inre tillåtande når fortare fram till roten, vanliga terapi timmar kan ibland ta fler år. I hypoanalys behöver du ofta bara mellan 6- 12sektioner, till att nå ner till roten, ja till orsak och verkan. Det är orsak och verkan vi jobbar med, det finns alltid en orsak till ett beteende. I hypoanalys jobbar vi med att klienten skall minnas och återkopplas till orsaken, så de känslor som finns förankrade till detta minne skall få befrias.
Det är vanligt att vi i vår barndom eller vuxna livet har varit med om ett trauma, eller kraftigt kränkande beteende, ja vi har bortträngningar dessa fungera som så ,när vi inte kan hantera denna händelse och känslor, då förskjuter vi det ner till vårt undermedvetna och vi mins då inte händelsen, den blockeras och stängs ute  helt från vårt medvetande, men spänningen ligger kvar där och orsakar problem i våra liv. Dessa problem kan se olika ut, det kan vara ångest, fobier, ätstörningar, missbruk, sexuella störningar, ofrivillig barnlöshet, migrän depressioner, dålig självkänsla, kraftig ilska, magbesvär, ticks, ja många andra problem som går att hänföra till sinnet.

Hur går Hypoanalys till?
Första gången kommer du på en konsultation på ca 20 minuter, denna konsultation är fri, här berättar du vad du har för besvär, jag kommer ställa lite frågor och du kommer få göra någon test, jag kommer inte försätta dig i hypnos. Jag svara här på frågor du har kring hypnos. Vi bekantar oss med varandra och känner om personkemin stämmer. 90% av en behandling är personkemi 10% är helande.
Första gången kommer jag ta in dig i hypnos och jag kommer låta dig känna på vad fria associationer som vi kommer jobba med är för något, du kommer fritt att få berätta ett minne och sedan ett till, jag kommer föra dig bakåt i tiden till dina präglade barndomsår, du kommer där fritt få berätta vad som kommer upp, vi kommer här beröra dina så kallade bortträngningar, (se tidigare stycke)

Hypoanalys en bra och seriös terapiform? Eller flummig och oseriös, något du bör vara rädd för?

sjalensbMin upplevelse som hypnoterapeut är att många är rädda för hypnos. Detta tror jag beror på att dels att många utbildade psykoterapeuter själva är rädda för jobba med hypnos, och dels att hypnosen ofta i media visas som något konstigt otäckt, ja något som tar ifrån dig din fria vilja.
Ja vi har ju självaste psykologins fader Freud, han började själv jobba med hypoanalyser, men blev så rädd för klienternas överförda känslor att han satt upp en vägg, mellan sig och klienten. Detta är ganska likvärdigt som många inom psykoterapin fortfarande jobbar efter.
Hur är då hypnos när vi kommer till terapiform?
Hypnos i terapiform är ett djupt och själsligt tillåtande, det vi tidigare varit rädd för och kämpat att hålla borta ,blir det nu ett tillåtande och ett välkomnande.
Det jag talar om här är hypoanalysen som jag skulle säga är av det starkaste verktyget inom hypnoterapin.
Ja , man skall ha respekt för den, det är inget man skall jobba med utan kunskap. Det finns en enorm dynamik i det förträngda.
Jag har ett flertal klienter som varit hos helghypnotisörer, (det vill säga terapeuten har gått en helgkurs i Hypnos.) klienter blir tyvärr mer skadade än helade. Terapeuten har då slitit upp det förträngda i klienten, det kan vara hemska traumaupplevelser till kraftfulla övergrepp. Klienten har sedan ingen möjlighet att bearbeta alla känslor som kommer upp ,nej det blir som ett nytt över grepp.
Vad är det då för skillnad att få vetenskapen att du har varit med om något hemskt, traumatiskt när du var barn genom hypoanalys eller genom helghypnosen? Vad är det som gör att hypoanalysen inte blir ett nytt övergrepp utan ett helande på djupet?
I hypoanalysen tar du små steg, man bygger upp ett förtroende mellan klienten och terapeuten, i början minns du minnen du redan vet om, men det är inte ovanligt att det kommer med starkare känslor som släpper i kroppen.
Under veckan som går mellan behandlingen så kan klienten uppleva sig mer känslofull, lättare till gråt, men ofta känner de samtidigt en ny styrka och en lätthet i kroppen. Det kommer upp minnen som de inte tidigare varit i kontakt med , detta kan vara en persons namn som dyker upp eller tydliga minneshändelser.
Under terapin går man djupare och djupare, det är klienten själv som återupplever sina minnen och händelser, men nu får känslorna också vara med, ja det är ibland de dominerande. När känslan får vara dominerande blir det som en underbar befrielse i kroppen, ja det känns i hela rummet i en sådan befrielse.
Klienten berättar själv vad det är den minns, den hamnar tillbaka i upplevelsen, ofta mycket starkt, med känsloförlösningar.
Kan det bara vara fantasi? Detta är något alla är rädd för, tänk om jag bara fantiserade allting, tänk om det aldrig hänt.
Ja, visst kan man göra det, men jag kan lova att om du gör det så upplever du inte dessa känsloförlösningar som jag talar om, om klienten fantiserar , så är det, kan jag säga ganska platt i känslan, det är som du beskriver något eller läser i en bok som inte är så känsloladdad. Minneshändelser med riktiga känsloupplevelser märks av i hela rummet, känslorna vibrerar. Det är inte ovanligt att klienter som har haft olika problem släpper dessa helt. Dessa problem kan vara allt ifrån panikångest, bulimi, anorexi, olika fobier, barnlöshet, fibromyalgi eller andra åkommor som läkare inte riktigt hittar anledningen till.

Min egen resa till hypoanalysen
-”Från sjuk till terapeut”.
Jag bär själv facit, jag har själv varit där, ja detta är troligt det som gör att mina klienter känner ett så djupt förtroende för mig att de inte bara för sig själv, utan också för mig avslöjar sin djupaste hemlighet.
”Jag har själv varit sjuk”
Jag har själv varit sjuk i Fibromyalgi, så sjuk att jag inte kunde gå upp ur sängen flera dagar i veckan.
”Nyfikenheten till att bli frisk ledde till kunskap som lede till terapeut”
Vad var det som hjälpte och hur blev jag frisk, jo viljan av att leva, viljan över att vinna över sjukdomen. Jag börja jobba med mig själv , detta blev starten på min utbildning till den terapeut jag är idag. Nyfikenheten till att bli frisk ledde till kunskapen som blev till terapeut, som i dag ledde till egenföretagare och klinik.
Och här startade allt. Jag började lyfta på stenarna i mitt inre ,jag började komma åt sakta vem som var jag, men det krävdes tyvärr en del törnar på vägen,.
En lärare tvingade ner mitt handtag till mitt låsta hemliga rum
En lärare som var psykopat som utsatte både mig och andra elever för både fysiska och psykiska övergrepp, denna lärare tvingade också ner handtaget till mitt låsta hemliga rum. Inte bra! han hade inte kunskapen att hjälpa mig med allt som vällde fram.
Jag sökte först hjälp inom den traditionella vården hos en psykoterapeut som jobbade med kbt, trodde jag var hjälpt, men hamnade gång på gång i psykoser när jag var lätt berusad under fester. Från att var helt klar och nykter så bara ramlade jag ihop, kroppen löd mig inte, jag var som en hal ål.
”i Hypoanalysen fick jag minnas bit för bit”
Jag sökte hjälp inom hypoanalys, jag var redan då i kontakt med minnena om vad min morfar hade gjort med mig när jag var barn, men i hypoanalysen fick jag minnas bit för bit, jag fick bli fri från alla känslor som jag spänt tillbaka i min kropp, någon lätt match var det inte.
I början var jag livrädd för min man om han berörde mig i sängen när jag inte var beredd, när vi älskade kunde jag bli livrädd i kroppen, ja alla minnen kom upp om övergreppen som min morfar hade utsatt mig för när jag var en liten flicka, två år gammal var jag förstagången det skedde.
Men för varje gång jag mötte det hemska som hänt mig, så släppte det i kroppen och den blev lugnare och jag blev tryggare. Efter alla minnen kommit upp lyckades jag även bli gravid, (lider av ofrivillig barnlöshet och har gjort fyra IVF försök.) , tyvärr blev det dock ett tidigt missfall.
I dag är jag befriad från alla minnena av det hemska min morfar utsatte mig för, rädslorna är borta ifrån min kropp.
Tyvärr är detta inte bara en historia från mig om övergrep , nej det är många av mina klienter både kvinnor som män som minns övergrepp de varit utsatta för som barn. Jag upplever att det tyvärr så finns det ett stort mörkertal när det gäller statistik på övergrepp och framförallt övergrepp som små barn utsätts för.