Hypnos är ett djupavslappnande tillstånd, det är en neurotisk sömn det vill säga dina muskler sover men du är helt vaken, alltså inte sovande. Du hör vad jag säger och du väljer själv vad du vill ta in under hypnosen. Detta tillstånd är du mer eller mindre i dagligen, när du ligger mellan sovande och vaket tillstånd, eller drömmer dig bort en stund. 
Även kallad självhypnos.
Du har en fri vilja, du kan när som hälls avbryta hypnosen.
Hypnos har en mycket stark effekt att öka avslappning och starka upp in i från ex vid dålig självvärde, självkänsla.
Att ge suggestioner under hypnos innebär att det undermedvetna får positiva budskap till det man vill förändra.
Med hjälp av suggestionen förändras känslan.
 
Hypnos med suggestioner kan ge för att förbereda in för svåra situationer händelser, eller bygga upp så en ovilja mot dåliga vanor och med hjälp av suggestioner kan positiva förväntningar på nya vanor förstärkas.

 

Hypnos och Suggestionsterapi är bra vid följande:

Avslappning och stresshantering

Sömnproblem

Rökning –snusning –alkoholproblem – eller annat beroende.

Sockerberoende och Viktkontroll

Examensnerver

Prestations ångest

Att tala in för grupp

Nagelbitning

Rädsla och fobier

Att bygga upp bättre självvärde och självförtroende.

Hur går Suggestionsterapin till hos mig?

Du får lägga dig bekvämt på britsen med en skön filt över dig. Du kommer lyssna på min röst som kommer vägleda dig in i en djupavslappning, du befinner dig då i ett avslappnat fokuserat tillstånd När du befinner dig i djupavslappning kommer du ta till dig mina suggestioner (ledsagor) om nya sätt att tänka , känna och agera i de avseende du vill ha hjälp med.

Suggestionerna bygger upp och förstärker en målbild av det du vill åstadkomma och eftersom inlärningsförmågan är större under hypnos är chansen stor att suggestionerna lärs in av ditt undermedvetna sinne. Efter ett anta upprepningar av suggestionerna börjar du automatiskt tänka , känna och handla i enlighet med de angivna suggestionerna.

Ju mer du lever dig in i och föreställer dig din målbild, som jag genom suggestionerna hjälpt dig att måla upp i ditt inne, desto lättare kommer du i kontakt med det positiva känslorna, det vill säga, ju mer energi du ger målbilden desto starkare och snabbare avtryck gör den i ditt undermedvetna detta börjar direkt leda förändringar i din verklighet

Hypnos Terapi - Bild

 

.Kan jag göra något jag inte vill under Hypnos?

Nej du kan aldrig göra något mot din vilja i Hypnos. Om du känner att suggestionen inte passar dig så gör du om den i ditt inre så den passar dig.

Det förekommer hypnos som kallas scenhypnos där man använder sig av hypnos i underhållnings branschen .Här väljer först hypnotisören ut tio personer som den ser är mest suggestions bara, de fyra som är mest suggestions bara får stanna kvar, under scen uppträdande sedan ger man ytterligare dessa fyra suggestioner hypnotisören ser nu vem som svarar starkast på suggestionerna och samarbetar omedvetet med hypnotisören., detta gör att denna person gör precis vad hypnotisören ber den om, så man uppfattar som den gör saker mott sin vilja. Detta kan innebära att den skall gala som en tupp när någon annan person säger ett vist ord, ja så att publiken får något att skratta åt. Denna typ av underhållning har funnits i alla år, men det är också denna typ av hypnos som gör människor skeptiska och ja till och med rädda för hypnos.

Klinisk Hypnos har inget med Scen hypnos att göra. I kliniks hypnos gör vi inget som förlöjligar klienter eller gör så att klienten upplever att vi skrattar åt den, vi gör inget emot klienten som den inte tycker är ok.