Parterapi med hypnos

För vilka relationer gäller parterapi?

Parterapi gäller för alla relationer.

Parterapi är för par som behöver hjälp i sin relation, Det kan var gifta par, sambo eller särbo, det kan även vara föräldrar och barn tex .Mamma dotter, son mamma relation, eller pappa dotter, pappa son relation, Det kan vara en vän eller arbetspartner relation. Eller vilken relation som helst som är skadad och behöver jobbas med.

Villa grunder jobbar vi med?

Grunden i parterapi har sina rötter i KBT och Djupgående Coach, Hypnoanalys. Jag jobbar efter anknytningsteorin, paren får sätta sig in i vilken anknytning de tillhör. Här hittar vi ofta en mycket bra grund, då det är väldigt vanligt att den skada vi har i anknytningen som barn följer med i våra relationer som vuxen. Anknytningsteorin baseras på den trevanliga som är trygganknytning, undvikandeanknytning eller ambivalentanknytning, vi har även den fjärdegruppen som är desorganiserad anknytning. En mycket bra och lätt läst bok att försstå anknytningen är Hemligheten och den mörka hemligheten skriven av Dan Josefson och Egil Linge.

Hur många behandlingar behövs?

Det är lite olika hur många behandlingar som behövs, men är det mycket grus i maskineriet, där grälen tagit över kärleken då kan det behövas ca 10 behandlingar eller fler. Visa par kommer för de ser att de börjat gräla mer, eller vill lära sig förstå varandra bättre, i dessa fall brukar det ta 5 behandlingar. När det gäller föräldrar och barnrelation kan det behövas allt mellan 5 till 10 gånger. Men det går givet visst inte att säga hur många behandlingar det behövs för alla är vi ju individuella.

Hur går parterapi till

Vi träffas en gång i veckan ,och varje terapi är på 80 min. Vi börjar titta på vad och hur problemen ser ut. Varje par får berätta hur de ser eller tycker om relationen. Väldigt ofta är det en av partnerna som vill mer och en som är motig och det är inte ovanligt att paren hamnar i affekt med varandra. Vi börjar med en schemaläggning hur problemen de har ser ut, och det kan vara en två tre behandlingar där vi tittar på problemen paren har i coachsamtal under denna tiden stöter vi på djupare sår som vi sedan bestämmer att jobba med i hypnos.

Pic 13Parterapi i Hypnos, hur går den till? Och vad hjälper den paren?

Under Coachningen tidigare har vi hittat ett djupare sår hos en av paren. Ett sår som upprepar sig och ofta startar gräll. Båda paren får försätta sig i hypnos. Grunden jag nu jobbar efter är Hypnoanalysen.

Jag börjar med den av paren som har känslosåret. Vi går tillbaka och tittar på olika händelser för att hitta var detta sår har sina rötter. Detta kan bli mycket starkt känsloladdat. Den anda partnern är med och lyssnar på det den andra partnern möter i känslosåret, jag återkopplar sedan tillbaka till den lyssnade partnern och frågar vad den känner, när den nu hör grunden till partnerns problem. För partnerna att vara delaktig i hypnosen på detta sätt tillsammans länkar en mycket stark sammankoppling mellan paren och en djupare förståelse för varandra och varandras problem.

Hemuppgifter

Paren får redskap och uppgifter att jobba med hemma, som hjälper dem at bryta gräl och se varandra, att hitta tillbaka till glöden igen om detta är möjligt. Dom får jobba med att hitta tillbak till det som är viktig i deras relation och det t som förde dem samman. Läsa och förstå sig på anknytningsteorin.

Hur är utgången efter parterapi? att leva tillsammans eller gå isär?

Utgången att leva tillsammans eller gå isär är olika, men det jag sett hur det än slutar så finns det en djupare förståelse både för sig själv och för den andra. Så väljer man gå isär så gör man det i kärlek. Jag har par som gått isär efter för de ser att de är det som är rätt, jag har också par som hittat ett mycket större djup och förståelse för varandra, där de i dag kan prata om problem uppstår.