Att vi påverkas av saker vi tidigare har upplevt är inget nytt, men att vi kan vara påverkad av något som har varit i en tidigare livsexistens kan vara svårare att ta till sig. Det som sker när du upplever en TLT terapi och går tillbaka till ett tidigare liv/ parallellt liv kommer du att uppleva händelser och känslor som på ett mycket påtagligt sätt påverkar dig i det liv du lever nu, här i dag.


Du kan medhjälp av detta se olika beteende och olika mönster och se varför du agerar som du gör i vissa sammanhang. Du kan befria dig själv för rädslan och oro in för döden, då du i TLT får uppleva dödsögonblicket som de flesta upplever befriande. Oavsätt de som tror på TLT eller inte har stärka känsloupplevelse med sig efter en terapi och många hittar svar på saker som alltid funnits i livet som de tidigare inte förstod.  Du kan ibland finna svar till svårförklarande smärta i ett tidigare liv eller svårförklarande rädslor

Regressionsterapi är en kraftfull upplevelse som tar sig an svåra upplevelser i det förgångna, här jobbar vi genom och läker vad som tidigare orsakat kanske både smärta och sorg i ditt nuvarande liv

Ibland har vi ett mönster eller ett problem vi inte kan finna svarte på i vårt liv här och nu, det kan vara som en rödtråd som går igenom vårt liv i visa situationer. Det kan då var till hjälp att söka i tidigare liv ibland kan det behövas flera regressioner för att förstå orsaken och hela denna

Rekommenderar er Ej att göra TLT på egenhand utan kunskap

Många gör TLT av nyfikenhet och detta rekommenderar jag varmt, vad jag inte rekommenderar är att göra detta på egen hand utan kunskap eller med en icke utbildad regressionsterapeut., det kan ibland ledda till att problemet man hade i det tidigare livet förstärks, När du möter den du var i det tidigare livet är det viktigt att hela detta livet och separera sig från det., när detta inte sker vilket är vanligt när man inte har kunskap är att detta som sagt förstärks i stället. Går du till en utbildad regressionsterapeut så helas detta livet och du separeras för det besvär du hade i ditt föra livet som du tog med dig in i detta livet. Du bär nu på insikten och då sker förändringen.

Att hela gamla upplevelser och ta med sig insikten

Jag har varit med klienter som helat svåra saker de inte haft redskap att hela här och nu utan insikten de fick i ett tidigare liv. Ett sådant minne var en klient som kände sorg att hon aldrig kände att hon var ensam när hon var med andra människor, det visa sig att hon i ett tidigare liv som mycket ung pojke hade skadad sig så hon var förlamad och bara låg i en säng och var med de andra på så sätt som fanns runt om honom.. Denna pojke levde med kraftig sorg att alltid känna sig utanför eftersom han bara låg där när syskonen runt omkring honom lekte och stojade. Han saknade access till kontakt. När min klient fick tillgång till denna information och sorg så kunde hon förändra i sitt beteende här och nu idag. Nu kan hon ta kontakt med andra utan att hela tiden stå och vänta på att bli inbjuden, hon känner i dag inte sig utan för när hon är med människor längre.

Hur går en Tidigare liv terapi till?

Vi tittar först på om det är något speciellt problem du vill ha hjälp med, om det är så så tar vi dig till detta tidigare livet som gynna dig, om det finns ett tidigare liv som hjälper dig med förståelse av detta problemet du vill bli fri från. Om det är ren nyfikenhet du söker TLT för så låter vi det bara vara fritt och du kan då hamna i vilket tidigare liv som helst,

Du får sedan lägga dig skönt på britsen med en filt över dig. Jag tar sedan ner dig i en djupavslappning och leder dig in i ditt tidigare liv

Tidigare Liv - Bild

Många tror det är väldigt svårt att uppleva de tidigare livet men det brukar rulla på av sig själv. Vissa upplever det som tankar andra förnimmer en känsla och ibland kan känslorna bli mycket starka.

Vissa kan ibland ha svårt att se något men då hjälper jag till som terapeut att ber klienten tex att känna hur det känns på kroppen vad du har på dig, då brukar det släppa igenom och de berättar om sin klädsel, det kan också känna var de är hur det känns om det är trä de sitter på eller om det är gräs eller jord de står på, efter ett tag så bryter det igenom och de upplever allt runt om kring sig. Man kan uppleva det som man ser igenom den person man var i detta livets ögon, det kan också pendla med att du ser den person du var och vad du gjorde hur du levde vilka människor som fanns runt dig. Man kan känna igen människor ifrån det livet man lever idag i de tidigare livet, det är inte ovanligt att vi visas med samma själar i flera liv. Din man kan ar din pappa i ett tidigare liv t.ex. Jag har själv upplevt att min man varit min pappa i ett tidigare liv och fått insikter och lärdom som hjälp och stärkt upp vår relation, jag vet att han också är min själsfrände och funnit med mig i många liv.